Tổng Hợp

Ý chí là gì? phẩm chất cơ bản của ý chí

Sức mạnh trong Tâm lý học ý chí là gì? Phẩm chất cơ bản của ý chí.

Định nghĩa ý chí là gì

Ý chí là khía cạnh năng động của ý thức biểu hiện ở khả năng thực hiện hành động có mục đích, đòi hỏi nỗ lực để vượt qua những khó khăn bên ngoài và bên trong.

Khả năng này không phải bẩm sinh ai cũng có – hay nói cách khác, ý chí là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thuộc tính tâm lý của nhân cách. Người ta thường nói: đàn ông này không có chí; chị này tham vọng, đàn bà nhu nhược …

Ý chí, với tư cách là một hiện tượng tâm lý, cũng là sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua mục đích của hành vi, nhưng mục đích này không tồn tại mà là điều kiện hiện thực khách quan được con người nhận thức một cách có ý thức.

Ý chí là mặt động của ý thức Ý chí là hình thái tâm lý điều chỉnh hành vi tích cực nhất của con người, là khả năng tâm lý giúp con người có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đạt được mục tiêu cuối cùng. “Điều này là do bản thân ý chí kết hợp các khía cạnh năng động của trí tuệ và các khía cạnh năng động của cảm xúc đạo đức.” Ý chí – đây là khía cạnh hoạt động của trí tuệ và cảm xúc đạo đức “.

Khả năng kiểm soát và điều chỉnh hành vi một cách có ý thức xuất hiện trong hoạt động lao động. Động vật không có ý chí. Ý chí là một đặc điểm của tâm hồn con người, bởi vì động vật chỉ thích nghi thụ động với tự nhiên, trong khi con người chinh phục và cải tạo thiên nhiên thông qua công việc – một hoạt động có ý thức. Ý chí của con người được hình thành trong quá trình làm việc. Ngay cả những hoạt động lao động đơn giản nhất (như săn bắn nguyên thủy …) cũng đòi hỏi ở con người một phẩm chất ý chí nhất định và chính nó cũng hình thành nên một phẩm chất ý chí nhất định ở con người. Ph.Ăngghen cho rằng: “Khoảng cách giữa con người và động vật càng lớn thì ảnh hưởng của con người đối với tự nhiên càng mang tính chất của một hoạt động được định trước, tiến hành một cách có định hướng, hướng tới một mục đích xác định trước.

Ý chí của con người được hình thành và biến đổi theo điều kiện lịch sử xã hội và điều kiện vật chất của đời sống xã hội. Mục đích và bản chất hành động của con người phụ thuộc vào lợi ích giai cấp mà họ đại diện. Xu hướng của ý chí là khác nhau ở các thời đại khác nhau và ở các đại diện của các giai cấp khác nhau.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, các quan hệ dựa trên nguyên tắc tương trợ và hợp tác. Ở đây, mục tiêu cá nhân và mục tiêu xã hội được kết hợp hài hòa.

Cá nhân trong khi có ý thức về mối quan hệ gắn bó với tập thể, phục tùng mọi hoạt động chung của xã hội và tập thể, buộc lợi ích của cá nhân phải phục tùng lợi ích của nhà nước, vì vậy không thể đặt ra cho mình những mục tiêu trái ngược. cho những người trong nhóm.

Giá trị đích thực của ý chí không chỉ ở mức độ như thế nào (cao hay thấp, mạnh hay yếu) mà còn là mục đích của nó. Vì vậy, cần phân biệt mức độ của ý chí (hay sức mạnh của ý chí) với nội dung đạo đức của ý chí.

Chỉ có ý chí được giáo dục về mặt đạo đức mới giúp con người có những thay đổi lớn trong sự nghiệp.

Ý chí và các đặc điểm tâm lý nhân cách khác

Ý chí không phải là một thuộc tính độc lập của con người, nó liên quan chặt chẽ đến các mặt và chức năng khác của tâm lý con người.

ý thức về ý chí

Mục đích của tri giác con người là nhận thức, phân tích, trừu tượng hóa và khái quát hóa những tri thức thu nhận được từ môi trường xung quanh, được củng cố trong trí nhớ và được xử lý trong tư duy. Tức là nội dung của ý chí bao gồm những khái niệm, biểu tượng do tư tưởng và trí tưởng tượng mang lại. Kiến thức này cho chúng ta biết thế giới xung quanh chúng ta là gì. Do đó, tri giác mang lại nội dung cho ý chí. Đồng thời, ý chí là cơ chế kích hoạt và ức chế, đồng thời ý chí cũng điều chỉnh hành vi, tức là có ý thức hướng những nỗ lực của mình để đạt được những mục tiêu cần thiết. Nó là sự điều chỉnh của ý chí và hành vi hướng một cách có ý thức các nỗ lực thể chất và tinh thần để đạt được mục tiêu hoặc tránh các hoạt động khi cần thiết.

Khi chúng ta nói rằng có mối quan hệ giữa ý chí và nhận thức, chúng ta không nói rằng mọi người hành xử như họ nhận thức được. Nhưng một khi con người đã có ý niệm thuần thục về mục đích sống, thì con người phải làm bất cứ điều gì có thể để đạt được mục tiêu đã đặt ra, nghĩa là con người phải nỗ lực bằng ý chí. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp những người rất năng động, thể hiện sự kiên trì hướng tới mục tiêu, nhưng bản thân mục tiêu không quan trọng và không có ý nghĩa xã hội. Những nỗ lực của họ đều vô ích vì họ không nhận ra ý nghĩa của nó.

ý chí với tình yêu

Tình cảm có quan hệ mật thiết với ý chí, và ý chí là mặt tích cực của cảm xúc.

Trong cuộc sống hàng ngày, hoạt động và tình cảm của con người có vai trò kích thích. Đồng thời, rung động có thể là một phương tiện hạn chế chuyển động. Nhưng bản thân cảm xúc cũng do ý chí điều khiển, bởi vì trên thực tế, hành vi của con người đôi khi ngược lại với cảm xúc, chẳng hạn con người đấu tranh với mất mát, giận dữ, vui sướng, đau đớn, v.v.v … làm bằng ý chí kiên cường.

Phẩm chất cơ bản của ý chí

Đó là mục đích, tính độc lập, tự tin, kiên trì, tự chủ.

mục đích tính toán

Sống có mục đích là phẩm chất quan trọng của ý chí, là kỹ năng của người biết đặt mục tiêu cho hoạt động và cuộc sống của mình. Biết cách kiểm soát hành động của mình cho từng mục đích – nhưng mục đích của người lớn phụ thuộc vào thế giới quan và nguyên tắc đạo đức của họ – mục đích cũng mang tính giai cấp. Vì vậy, khi xét mục đích không phải xét hình thức mà xét nội dung.

Ví dụ, ý chí của kẻ cướp và kẻ giết người khác với ý chí của các chiến sĩ cách mạng.

Điểm khác biệt là người chiến sĩ cách mạng biết đặt mục tiêu vì nhân dân, vì Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc …

Vì vậy, nhà trường phải thường xuyên giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh để giúp các em trở thành người sống. Làm việc với mục đích cao cả.

sống độc lập

Đó là khả năng quyết định và thực hiện các hành động mong muốn mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. Độc lập thể hiện ở chỗ mọi người có thể từ bỏ ý kiến ​​riêng của mình để ủng hộ lẫn nhau (nhưng là ý kiến ​​chính xác).

Điều cần chú ý là độc lập ở đây không có nghĩa là ngoan cố, bảo thủ, tức là phủ nhận ý kiến ​​của bản thân mà không cần biết ý kiến ​​của người khác đúng hay sai. Độc lập – không có nghĩa là không tuân theo ý kiến ​​của người khác, của tập thể. Nhưng nó cũng không có nghĩa là “a dua”, “gió nào thì nói đó” hay bắt chước một cách vô thức.

Tính độc lập giúp con người hình thành niềm tin về sức mạnh của chính mình.

dứt khoát

Khả năng đưa ra quyết định kịp thời, chắc chắn và độc lập với những người khác.

Sự tự tin không được thể hiện qua những hành động hấp tấp mà qua những hành động có suy nghĩ, có cơ sở. Những người tự tin tin tưởng vào thành công và sự đúng đắn trong ý tưởng của họ.

Tiền đề của tính quyết đoán là lòng dũng cảm, tức là hèn nhát và nhu nhược thì không thể quyết đoán được. Những người quyết đoán luôn hành động một cách quyết đoán và nhanh chóng vào đúng thời điểm mà không dao động. Ngược lại, người thiếu tự tin có xu hướng chần chừ, do dự, hành động không đúng lúc, không kịp thời, hay đa nghi.

Sự bền bỉ (hoặc Sự bền bỉ)

Phẩm chất này thể hiện ở khả năng vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu miễn là đạt được mục tiêu đã đặt ra, không phụ thuộc vào thời gian. Không bao giờ mệt mỏi, chán nản, khó khăn không làm họ nản lòng mà tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua. Những phẩm chất về sức bền rất cần thiết đối với các nhà giáo dục. Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt đâu là những người có tình yêu mạnh mẽ, kiên cường và đâu là những người bướng bỉnh, ương ngạnh, thiếu ý chí.

Tính bướng bỉnh của học sinh thể hiện rõ nhất ở phản ứng của các em với người lớn khi thiếu tế nhị, hoặc muốn trẻ được gia đình nuông chiều, từ đó sinh ra tâm lý. Tính bướng bỉnh thể hiện ở sự cứng rắn, độc lập và kiên định.

quyền tự trị

Tự chủ là khả năng kiểm soát bản thân và duy trì sự kiểm soát đối với hành động của một người: chẳng hạn như vượt qua những xung động không mong muốn, không lành mạnh, tự chủ là khả năng kiểm soát và làm chủ cảm xúc của một người. Những hành động, cảm xúc (sợ hãi, tức giận) xảy ra không đúng lúc, không phải ai cũng cần.

Tự chủ giúp con người vượt qua cơn nóng nảy và các trạng thái tâm lý khác (buồn, bối rối, run sợ, nghi ngờ …) thường có trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp, trong các mối quan hệ.

Tự chủ của con người được hiểu là sự kiểm soát tình cảm, cảm xúc bên trong cảm xúc. Khi mọi người kìm nén những cảm xúc này, họ liên kết chúng với những phản ứng bằng lời nói và không lời.

Lý do giải thích ý chí là gì vì phẩm chất ý chí này thường được biểu hiện nhiều nhất trong việc kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc — thực sự, nó cũng có khả năng kiểm soát và điều chỉnh hành vi của con người trong môi trường.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button