Thuốc prednisone

Tổng Hợp

Thuốc prednisone

Thuốc Prednisone (hoặc prednisone) là một corticosteroid tổng hợp tuyến thượng thận có tác dụng chống viêm, chống dị ứng

Continue Reading