Hoán vị

Tổng Hợp

Công thức tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập k của tập hợp n phần tử

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công thức tính số hoán vị, số chỉnh hợp chập k

Continue Reading