cố chấp

Tổng Hợp

Cách Phân Biệt Những Người Cố Chấp Và Chính Sách Cá Nhân Khác Nhau

Gần đây, tôi có cơ hội gặp gỡ một người, theo tôi, anh ấy rất cố chấp trong lòng, phải

Continue Reading