20/10 là ngày gì

Tổng Hợp

20/10 là ngày gì thứ mấy trong tuần? Ngày 20 tháng 10 có ý nghĩa gì?

Ngày 20 tháng 10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Women’s Day) là ngày hội

Continue Reading