Tổng Hợp

Processing là gì?

Xử lý là một thuật ngữ mà bạn sẽ gặp nhiều lần nếu theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy chính xác thì processing là gì? Nó được sử dụng trong những trường hợp nào? Mời các bạn tham khảo các bài viết sau.

Processing là gì?

processing-la-gi-a1-dapc

Theo từ điển Anh-Việt, Xử lý là dạng liên tục của động từ Process, có nghĩa là xử lý theo một quy trình, thủ tục. Áp dụng ý nghĩa này, trong tin học, thuật ngữ xử lý được sử dụng khi:

– Khi đề cập đến bộ xử lý máy tính, xử lý là những gì bộ xử lý thực hiện khi nó nhận được thông tin.

Xử lý là thuật ngữ mô tả quá trình mà một chương trình phần mềm hoạt động hoặc trích xuất dữ liệu từ các tệp được lưu trữ.

Ngoài ra, Xử lý là tên của một thư viện đồ họa mã nguồn mở và IDE dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, được phát hành lần đầu tiên vào năm 2001 bởi các nhà phát triển Casey Reas và Ben Fry. Mục tiêu của nó là đơn giản hóa việc lập trình máy tính cho các nghệ sĩ, cung cấp các lớp mới và các hàm toán học để tạo và thao tác đồ họa máy tính.

Xử lý cũng là tên của một thư viện đồ họa mã nguồn mở và IDE dựa trên ngôn ngữ lập trình Java

Phân biệt giữa chế biến và quá trình

Lưu ý rằng Xử lý và Quy trình là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Trong máy tính, một tiến trình (hay tiến trình) là một trình xử lý với một con trỏ lệnh, một tập các thanh ghi và các biến. Để hoàn thành các tác vụ của nó, một quá trình có thể yêu cầu nhiều tài nguyên, chẳng hạn như CPU, bộ nhớ chính, tệp và thiết bị I / O. Một quy trình khác với một chương trình ở chỗ một chương trình là một thực thể thụ động trên một máy trong khi một quy trình, theo định nghĩa, là một chương trình hoạt động. Một chương trình chứa các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một tác vụ cụ thể; khi các lệnh này được thực thi, chương trình mới sẽ trở thành một quá trình.

processing-la-gi-a2-dapc

Khi một tiến trình được thực thi, nó sẽ trải qua một số trạng thái. Các giai đoạn này có thể khác nhau giữa các hệ điều hành và tên của chúng không được tiêu chuẩn hóa.

Nói chung, một quá trình có thể có một trong năm trạng thái cùng một lúc:

– MỚI: Trạng thái ban đầu khi một tiến trình được bắt đầu / tạo lần đầu tiên.

Sẵn sàng: Các quá trình đang chờ được gán cho bộ xử lý để chúng có thể chạy.

– Đang chạy: Khi bộ lập lịch của hệ điều hành chỉ định một trình xử lý cho một quá trình, trạng thái của quá trình được đặt thành đang chạy và bộ xử lý thực hiện các lệnh của nó.

– Đang chờ: Tiến trình chuyển sang trạng thái Đang chờ khi cần đợi tài nguyên, chẳng hạn như chờ người dùng nhập hoặc chờ tệp.

– Đã kết thúc: Khi quá trình hoàn thành thực thi hoặc bị hệ điều hành kết thúc, nó được chuyển sang trạng thái kết thúc và sau đó bị xóa khỏi bộ nhớ chính.

processing-la-gi-a3-dapc

Qua bài viết trên, mình đã giới thiệu cho các bạn biết processing là gì, dùng trong những trường hợp nào, đồng thời giải thích sự khác nhau giữa Xử lý và Quy trình để tránh nhầm lẫn. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên là hữu ích đối với bạn!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button