Liên Hệ

Liên hệ Đô Thị Mới Diamond Airport:

  • Website: https://diamondairportcity.vn/ 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Diamond-Airport-104010248844182
  • Địa chỉ: 879-847 Quốc lộ 1K, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
  • SĐT: 0368441666
  • Email: social.diamondairportcityvn@gmail.com
Back to top button