Dự Án Diamond Airport City

Dự Án Diamond Airport City

Bất động sản Long Thành chuyển động từng ngày

Những thông tin mới nhất về việc đền bù, giải tỏa để tiến hành dự án cảng hàng không Quốc

Continue Reading
Dự Án Diamond Airport City

Bất động sản Long Thành hưởng lợi từ hạ tầng, kinh tế phát triển

Nhiều dự án được xây dựng để đón đầu tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Long

Continue Reading